Ohlášky od 26.07.2015

26.07.2015 17:58

  1. Příští neděli 2. srpna v 10.30 hod. bude uveden ve Velkých Pavlovicich do služby nový farář P. Marek SlatinskýVyprošujeme mu Boží požehnání do nové služby.

  1. V neděli 2. srpna bude sbírka na fasádu kostela ve Velkých Pavlovicích.

I my se můžeme podílet na opravě našeho kostela.V první řadě modlitbou za zdárný průběh prací. A kdo může a chce, tak i finančním darem.Peníze jsou uloženy na farní podúčet 19-1381746379/0800, který byl zřízen pouze na financování oprav kostela. V případě potřeby vám vystavím "Potvrzení o přijetí daru" pro snížení daně z příjmu. Nebo přímo "Darovací smlouvu", která vám právně zaručí, že vaše prostředky budou použity na fasádu našeho kostela.

Zdárná oprava kostela je naším společným zájmem!

Všem, kteří už přispěli moc dekuji, a v každodenních modlitbách vyprošuji požehnání pro opravu i vám! 

 

  1. U pokřtěných snoubenců se ohlášky budou konat formou oznámení, že 08.08.2015 Šárka Hlávková a Josef Fiala a 05.09.2015 Markéta Francová a Jan Buchta svátostné manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.

 

Děkuji vám za vaše dary, úklid a výzdobu kostela a přeji pěknou

a požehnanou neděli!

P. Marek - farář

 


Zpět