Ohlášky od 26.10. do 9.11. 2014

27.10.2014 08:33

  1. Měsíc říjen je zasvěcen Panně Marii Růžencové, proto povzbuzuji k modlitbě svatého růžence, jak v našich rodinách, tak přede mší svatou. Každou říjnovou neděli v 10 hodin modleme se svatý růženec. Vedou: ženy, muži, rodiny, mladež a děti.

  2. V neděli 2. listopadu bude sbírka na fasádu kostela ve Velkých Pavlovicích.

  3. Ve středu 5. listopadu na faře v 19.30 hodin bude měsiční setkání ctitelů Panny Marie.   

  4. Ve čtvrtek 6. listopadu v 9.00 hodin budu navštevovat  nemocné osoby.

  5. V pátek 7. listopadu po mši svaté bude adorace prvního pátku.

  6. V sakristii si můžete objednat mši svatou na příští rok 2015. Každou první neděli v měsíci bude mše svatá na společný úmysl.

  7. V sakristii jsou dostání kalendáře na rok 2015.

Dne 1. 11. odpoledne a 2. 11. po celý den je možné při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně (Otče náš) a vyznání víry (Věřím v Boha). Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.


Děkuji vám za vaše dary, úklid a výzdobu kostela
a přeji pěknou a požehnanou neděli!
P. Marek - farář    


Zpět