Ohlášky od 28.10 do 11.11. 2012

27.10.2012 18:18
  1. Minulou neděli 21.října se při sbírce na misie vybralo 14.187 Kč. Pán Bůh zaplat' za vaše dary!
  2. V neděli 4.11. bude sbírka na fasádu kostela ve Velkých Pavlovicích.
  3. V úterý 6.11. v 19.00 hodin na faře bude setkání rodičů a dětí před 1. sv. přijímáním.
  4. Ve středu 7.11. v 19.30 na faře bude měsíčni setkání ctitelů Panny Marie.
  5. Ve čtvrtek 8.11. budu od 9.00 hod navštěvovat nemocné.
  6. V pátek 9.11. po mši svaté bude adorace prvního pátku.
  7. V sakristii jsou už k dostání kalendáře na rok 2013 a vánoční pohlednice.

Dne 1. 11. odpoledne a 2. 11. po celý den je možné při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně (Otče náš) a vyznání víry (Věřím v Boha).

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

 

Přeji vám pěknou a požehnanou neděli!

P. Marek - farář

 

Zpět