Ohlášky od 28.4. do 12.5.2013

28.04.2013 09:50
  1. Ve středu 1. května v 19.30 hodin na faře bude měsiční setkání ctitelů Panny Marie.
  2. Ve čtvrtek 2. května ve 20.00 hodin na faře v Němčičkach bude společenství mladých rodin.
  3. V sobotu 4. května ve 14.30 bude svadba: DAVID DVOŘÁK  a VERONIKA TANHAUSEROVÁ
  4. V sobotu 4. května v 17 hodin v kostele ve Velkých Pavlovicích bude setkání dětí, které se připravují na 1.  sv. přijímání.
  5. V sobotu 4. května na faře ve 20.00 hodin bude příprava snoubenců.
  6. Můžete se přihlásit v sakrystii na POUŤ DO SEVERNÍCH ČECH. (Středa 8. května 2013 - svátek Panny Marie Prostřednice všech milostí).
  7. 17. až 19. května proběhne víkend v Těšanech. Všichni, kdo máte zájem, tak se přihlašte. Přihlášky získáte v sakristii nebo na internetových stránkách farnosti nebo města Velké Pavlovice. Vyplněné přihlášky odevzdejte mně s penězi. Těší se na vás všichni vedoucí!
  8. V pátek 24. května 2013 bude v naši farnosti NOC  KOSTELŮ. Připraven je bohatý program.

Přeji Vám pěknou a požehnanou neděli!

P. Marek - farář

Zpět