Ohlášky od 29. 04. do 13. 05. 2012

28.04.2012 09:38
  1. Ve středu 2. května na faře v 19.30 hodin bude pravidelné měsíční setkání ctitelů Panny Marie.
  2. Ve čtvrtek 3.května od 9.00 hodin budu navštěvovat nemocné.
  3. Ve čtvrtek 3.května ve 20.00 hod na faře v Němčičkách se bude konat společenství rodin.
  4. V pátek 4. května bude příležitost k tiché adoraci od 15.00 do 18.00. Po mši svaté je příprava dětí a rodičů na  1. sv. přijímání.
  5. 6.května bude pravidelna sbirka na fasádu kostela ve Velkých Pavlovicich.
  6. Přihlášky na víkendové setkání na faře v Těšanech v termínu 18.-20. května jsou v sakristii a taky na stránkách farnosti. Prosím rodiče, kteří posílají děti na farní víkend, aby svým dětem zařídili úrazové pojištění. Tématem letošního víkendu v Těšanech je „Ježíš Kristus.“

 

Přeji vám pěknou a požehnanou neděli!

farář  o. Marek

Zpět