Ohlášky od 29.6. do 13.7.2014

29.06.2014 10:00

Přeji všem dětem  z naší farnosti, at' si hezky užiji volna, zdraví, ochrany Panny Marie a Andelu Stražnich na prazdniny. Chlěl bych je taky upozornit na povinnost nedělní mše svaté.

6. července v neděli bude pravidelná sbírka na fasádu kostela ve Velkých Pavlovicich.

Děkuji všem, kteří mě pomohli zorganizovat farní taborák, ženám, cimbálce, panu Františkovi Popelkovi a rytířům a mladeži za hry pro děti.

Děkuji rodinám, které pěkně vyzdobily oltáře na Boži Tělo, hudebnímu souboru, dětem,  krojovaným a družičkám za účast. 

V sobotu 26. července v 15.00 hodin v kostele bude svadba: Marek Lacina a Anna Lévi.

V sobotu 16. srpna ve 14.00 hodin v kostele bude svadba: Přemek Horáček a Jana Mattasová.

Můžete se přihlásit na pouť do Polska s Mons. biskupem Pavlem Posádem, která se bude konat 8.9 – 15.9.2014, odjezd je z Brna. Více informací na stránkách farnosti Velké Pavlovice.

 

Děkuji vám za vaše dary, úklid a výzdobu kostela

a přeji pěknou a požehnanou neděli!

P. Marek - farář    

Zpět