Ohlášky od 31.3. do 14.4. 2013

01.04.2013 20:31
  1. Sbirky 30.3, 31.3 a 1.4.2013 budou na fasádu kostela v Velkých Pavlovicich.
  2. Na Boží hod velikonoční bude po mši svaté žehnání pokrmů.
  3. Ve velikonoční pondělí v 10.30 hodin bude křest dospělích: Martina Kulasová, Miloslava Chaloupková a Petr Horáček.
  4. V sobotu 6. dubna v 11.00 hodin bude křest děti: Anežka a Marie Št'avík.
  5. Ve středu 10 dubna v 19.30 hodin na faře bude setkaní ctitelů Panny Marie.
  6. 17. až 19. května proběhne víkend v Těšanech. Všichni, kdo máte zájem, tak se přihlašte. Přihlášky získáte v sakristii nebo na internetových stránkách farnosti nebo města Velké Pavlovice. Vyplněné přihlášky odevzdejte mně s penězi. Těší se na vás všichni vedoucí!

Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě velikonočních bohoslužeb. Pán Bůh zaplat' za vaši službu!

 

At' setkání se Vskříšeným Kristem přinese do srdce radost, pokoj a víru a stane se začátkem nového života.

Radostné, požehnané velikonoční svátky

Vám přeje P. Marek - farář

Zpět