Ohlášky od 6.4. do 20.4. 2014

06.04.2014 16:30

Křížová cestá v době postní:
Pátek v 17.30 hodin
Neděle v 10.00 hodin
stavy: (ženy, muži, rodiny, mladež, děti)

 

 • Ve čtvrtek 10. dubna od 9.00 hodin budu navštěvovat nemocné osoby před velikonocemi.
 • V pátek 11. dubna na faře v 19.00 hodin bude spolčo pro mládež.
 • V sobotu 12. dubna bude příležitost k svatosti smíření před velikonocemi od 16.30 do 18.00.
 • V sobotu 12. dubna v kostele po mši sv. v 18.45 hodin bude setkání ministrantů. Také vy, kteří ještě neministrujete a chtěli byste začít, neváhejte a přijďte mezi nás!
 • 23. až 25. května  2014 proběhne víkend v Těšanech. Vic informací na strankach farnosti.
 • V každý pátek v 18.00 hodin je mše svatá pro děti. Od 17.00 je  nácvik scholy „Boží děcka'', která hraje a zpívá při mši svaté.

 

V čem se tedy může příprava postní dobou uskutečňovat?

 • odřeknutím si postem toho, co nás zdržuje a poutá, se uvolňujeme pro Boha
 • odřeknutím se něčeho ve prospěch bližních realizujeme základní přikázání lásky a ztotožňujeme se s Kristem
 • větší pozorností vůči Božímu slovu vnikáme hlouběji do tajemství Božího jednání s lidmi
 • hlubší a plnější modlitbou se sbližujeme s Bohem, naším Otcem
 • rozjímáním Kristova utrpení, například v křížové cestě, se snažíme nejen vidět velikost Boží lásky, ale také pochopit,  že cesta spásy vede přes kříž
 • pokáním, které vrcholí ve svátosti smíření, děláme svůj obrat k Bohu, ke Kristově cestě, rozcházíme se s hříchem, nastupujeme cestu nápravy, vracíme se do křestního stavu Božích dětí.

 

Děkuji vám za vaše dary, úklid a výzdobu kostela a přeji pěknou a požehnanou neděli!

P. Marek - farář

 

Zpět