Ohlášky od 7.06. do 21.06. 2015

07.06.2015 14:31

  1. V neděli 7. června v 10.30 hodin oslavíme Boží Tělo průvodem po městě ke čtyřem oltářům. Prosím děti, krojované a družičky o účast.
  1. V neděli 7. června bude sbírka na fasádu kostela ve Velkých Pavlovicích. I my se můžeme podílet na opravě našeho kostela.V první řadě modlitbou          za zdárný průběh prací. A kdo může a chce, tak i finančním darem. Peníze jsou uloženy na farní podúčet 19-1381746379/0800, který byl zřízen pouze na financování oprav kostela. V případě potřeby vám vystavím "Potvrzení o přijetí daru" pro snížení daně z příjmu. Nebo přímo "Darovací smlouvu", která vám právně zaručí, že vaše prostředky budou použity na fasádu našeho kostela. Zdárná oprava kostela je naším společným zájmem! Všem, kteří už přispěli moc děkuji, a v každodenních modlitbách vyprošuji požehnání pro opravu i vám! 
  1. Ve středu 10. června bude na faře v 19.30 hodin měsíční setkání ctitelů Panny Marie.
  1. Ve čtvrtek 11. června v 9.00 hodin budu navštěvovat nemocné osoby.
  1. V nědeli 13. června bude sbírka na Národní eucharistický kongres.
  1. U pokřtěných snoubenců se ohlášky budou konat formou oznámení, Petra Mokrá a Pavel Kollár si udělí dne v 6.6.2015 svátostné manželství 27.6.2015 pak Silvie Kozderková a Wolfgang Diesner, 13.06.2015 pak Markéta Veverková a Antonín Pevný z Valtic a 08.08.2015 Šárka Hlávková a Josef Fiala. Pokud je někomu známa nějaká překážka těchto zamýšlených manželství, je povinen to oznámit duchovnímu správci. 

Děkuji vám za vaše dary, úklid a výzdobu kostela a přeji pěknou

a požehnanou neděli!

P. Marek - farář

Zpět