Ohlášky 8.5.-15.5.2016

08.05.2016 10:14

 

  • V úterý 10.5. bude od 13:10 hod hodina náboženství na ZŠ.
  • Ve čtvrtek 12.5. bude od 13:20 hod náboženství na gymnáziu.
  • Ve čtvrtek 12.5. od 15:30 hod proběhne úklid fary ve Velkých Pavlovicích.
  • V sobotu 14.5.2016 ve 12:00 hodi bude na faře příprava k biřmování.
  • V sobotu 7.5.2016 ve 20:00 hod bude na faře v Horních Bojanovicích společenství manželů.

 

V sobotu 21.5.2016 jsou školáci do VI. třídy zvání na “děckanádu” od 9:00 v Hustopečích.

V sobotu 21.5.2016 nebude večerní mše - ale zájemci jsou zvání na mši svatou v 18:00 do Kobylí.

Mše za zesnulé jsou slouženy navíc s úmyslem “a za duše v očistci” pro případ, že dotyční jsou již v nebi.

Do konce dubna je možné se přihlásit na společnou dovolenou v Kramolíně na Vysočině.

Zpět