Oprava střechy kostela

24.07.2010 11:22

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích je kulturní památka. Během staletí prošel několika stavebními zásahy. Kostel byl postaven v letech 1670 až 1680 v raně barokním slohu na pozůstatcích původního gotického kostela. V roce 1883 byla vestavěna do severního průčelí věž krytá secesní helmicí a nad střechou presbytáře osazena věžka „sanktuska.“

Před 45 lety se uskutečnila generální oprava střechy kostela. Byli částečně vyměněny trámy, provedeno nové laťování. Střecha dostala novou krytinu. Oprava stála 48.500 Kč, stát přispěl 14.500 Kč. V roce 1965 byli zjištěny trhliny v presbytáři a sakristii. Nenáročné statické zajištění trhlin ve vítězném oblouku a klenbě presbytáře bylo staženo ocelovými nosníky brigádnicky. V roce 1966 se uskutečnilo opakované stahování presbytáře svépomocí.

Další opravy střechy kostela byli provedeny v roce 1992. Opravu a chemické ošetření krovu věže a kostela, provedla firma OK PYRUS za 108.000 Kč. V roce 1993 a 1994 se uskutečnila celková generální oprava vnějšího pláště. Byla provedena nová měděná krytina věže, měděné žlaby, svody, lemování, oplechování, přeložení a doplnění krytiny bobrovky, oprava fasády s ochranným nátěrem a vnitřní výmalba. Celkové náklady na opravu činily 1.600.000 Kč. Z toho farnost zaplatila 554.000 Kč. Zbytek uhradilo město.

Krytina bobrovka, která pochází z roku 1964, vyžaduje soustavné opravy. Dokonce když byla dokončena přístavba a kostel byl vymalován na několika místech zatékalo. Proto byla v roce 2007 vypracována projektová dokumentace firmou OK PYRUS z Brna. Generální oprava střechy kostela se skládá z opravy dřevěných konstrukcí krovu, výměny střešní krytiny a drobných zednických a klempířských prací. V letošním roce ve výběrovém řízení byla vybrána firma Břetislav Kocián, Kojatice 63, Třebelovice s nejvyšším počtem bodů. Celkové náklady na opravu činí 2.926.176 Kč. Máme přislíbenou dotaci z Ministerstva kultury z Havarijního fondu.

V současné době probíhá II. etapa opravy střechy barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích. Náročná rekonstrukce se týká nejrozsáhlejší části nad hlavní lodí, v rámci níž bude třeba vyměnit pravděpodobně zcela veškeré, takřka 200 let staré, zničené krovy, provést kompletní olaťování a samozřejmě položit také krytinu. S pracemi bylo započato 28. června 2010 a vše by mělo být dle ideálního plánu hotové na přelomu měsíců srpna a září, bude-li počasí přát.

Náklady na opravu nejvzácnější dominanty našeho města
dosahují téměř dvou milionů korun – přesně 1.921.439,- Kč.

Položky rozpočtu jsou následující:

Ministerstvo kultury ČR se podílí částkou 170.000,- Kč
Jihomoravský kraj
se podílí částkou 130.000,- Kč
Město Velké Pavlovice
se podílí částkou 200.000,- Kč
Farnost Velké Pavlovice
se tč. podílí částkou 1.421.439 Kč, kterou se podařilo získat mj. také z finančních darů farníků a veřejnosti.

Díky velkorysosti Vašich předků byl kostel vybudován do dnešní podoby a s Vaší pomoci by dnešní projekt byl těžko realizován. Z dokončeného díla máme jistě všichni radost. Kostel je vždy dominanta města a je dobré, když je opravený. Věřím, že budete moci říci: „Podívejte se, jak krásně jsme si opravili kostel!“

Vše dobré vyprošuje a za Vaši pomoc děkuje

Mgr. Petr Papoušek, administrátor farnosti

 

Poděkování

Tímto chci poděkovat za velkorysý dar našemu rodákovi Františku Kostrhunovi, a jeho manželce Marii, kteří poslali na opravu střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích dar 20.000 kanadských dolarů. Velice mě dojalo, že manželé Kostrhunovi, kteří byli oddáni v našem kostele v roce 1948 stále na nás myslí a poslali nám tak veliký dar.

 

Velice si Vás vážím a upřímné Pán Bůh zaplať! Ať Vám Pán žehná!

 

Děkuji také všem farníkům, za vaše štědré dary na opravu střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie.

 

Fotogalerii z opravy střechy kostela z první etapy naleznete zde

 

 

Zpět