Papež: Dnes je možná pronásledováno více křesťanů než v prvních stoletích

17.11.2013 15:27

Vatikán. Přibližně 60 tisíc věřících se dnes sešlo na Svatopetrském náměstí, aby si vyslechlo pravidelnou polední promluvu papeže Františka před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Svatý otec mimo jiné řekl:

V této chvíli myslím - a můžeme pomyslet všichni - na množství křesťanských bratří a sester, kteří trpí pronásledováním kvůli svojí víře. Je jich mnoho. Možná mnohem více než v prvních stoletích. Ježíš je s nimi. Také my se s nimi spojujeme svojí modlitbou a svými sympatiemi a obdivujeme jejich odvahu a svědectví. Jsou to naši bratři a sestry, kteří v mnoha částech světa trpí, protože jsou věrní Ježíši Kristu. Srdečně a se sympatiemi je zdravíme.

Nakonec Ježíš dává jeden příslib, který je zárukou vítězství: „Trpělivostí zachráníte svou duši“ (Lk 21,19). Kolik jen naděje obsahují tato slova! Odkazují k naději a trpělivosti, umění očekávat jisté plody spásy, důvěřovat hlubokému smyslu života a dějin. Zkoušky a těžkosti jsou součástí většího plánu. Pán, vládce dějin, vede všechno k dovršení! Navzdory nepokojům a pohromám, které sužují svět, se plán dobroty a milosrdenství naplní! A to je naše naděje: jít touto cestou Božího plánu, který se dovrší, je naše naděje.

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy papeže je ZDE

Po skončení polední promluvy pronášené jako obvykle ze třetího patra apoštolského paláce papež obrátil pozornost na dění, které probíhalo na náměstí svatého Petra, kde byly účastníkům poledního setkání nabízeny krabičky ve tvaru lékárenského obalu na pilulky s vyobrazením lidského srdce nazvané Misericordina, v nichž zájemce mohl najít růženec, obrázek Božího milosrdenství a podrobný návod k použití:

Chtěl bych vám nyní všem doporučit jeden lék. Někdo si řekne: papež dělá lékárníka? Je to speciální lék, který má konkretizovat plody Roku víry chýlícího se ke svému konci. Je to lék tvořený 59 vnitrosrdečnými zrnky, „duchovní lék“ zvaný Misericordina. Krabička obsahuje 59 zrnek a dobrovolníci ji distribuují u východu z náměstí. Vezměte si ji. Je tam růženec, na kterém se lze modlit také „Korunku k Božímu milosrdenství“, duchovní pomoc pro naši duši a k šíření lásky, odpuštění a bratrství všude. Nezapomeňte si ji vzít. Dělá dobře na srdce, na duši a na celý život!

Růženců bylo rozdáno na 20 tisíc..

Zpět