Pastorační kalendář

25.10.2015 10:04
VELKÉ PAVLOVICE NĚMČIČKY HORNÍ BOJANOVICE

29.10.

od 9:00 “Louskání” na faře

 

31. 10. den

modliteb za bohoslovce

1.11. v 18:00

mše s dušičkovou pobožností

2.11. v 17:30

dušičková pobožnost na hřbitově

2.11. v 18:00

dušičková pobožnost na hřbitově

6. 11. dopoledne

návštěva nemocných na požádání

5. 11. od 16:00

návštěva nemocných na požádání

4. 11. od 16:00

návštěva nemocných na požádání

7. 11. v 19:00

příprava k biřmování na faře

7. 11. ve 20:00

společenství manželů na faře

 

14. 11. v 19:00

příprava k biřmování na faře

15. 11. v 16:00

školení manželů v Olešnici

17.11. od 14:00

soutěžní Herteple-fest na faře

20. 11. v 18:00

muzikál pro biřmovance v Brně

 

 

22. 11. v 18:00

koncert Marián a Úlety v kostele

 

 

28. 11. v 19:00

příprava k biřmování na faře

 

 

28. 11. v 18:00

mše s žehnáním advent. věnců

28. 11. v 9:30

mše s žehnáním advent. věnců

28. 11. v 8:00

mše s žehnáním advent. věnců

5. 12. v 18:00

mše s mikulášskou nadílkou

 

 

5. 12. v 19:00

příprava k biřmování na faře

 

 

12. 12. v 19:00

příprava k biřmování na faře

 

 

15. 12. odpoledne

adventní koncert gymnázia

 

 

17. 12. v 17:00

adventní koncert konzervatoře

17. 12. od 19:00

Nikodémova noc v kostele

 

19. 12. v 19:00

kajícící pobožnost pro biřmovance

 

 

22. 12. od 16:00

předvánoční zpovídání

 

23. 12. od 17:00

předvánoční zpovídání

24. 12. ve 22:00

první vánoční bohoslužba

24. 12. ve 20:00

půlnoční a svařákový betlém

24. 12.

první vánoční bohoslužba

25. 12. v 11:00

vánoční bohoslužba

25. 12. v 9:30

bohoslužba s bílovickou schólou

25. 12. v 8:00

vánoční bohoslužba

26. 12. v 11:00

vánoční bohoslužba

26. 12. v 9:30

vánoční bohoslužba

26. 12. v 8:00

vánoční bohoslužba

26. 12. v 11:00

vánoční bohoslužba

27. 12. v 9:30

bohoslužba s žehnáním vína

27. 12. v 8:00

vánoční bohoslužba

31. 12. v 18:00

poděkování za uplynulý rok

 

 

1. 1. v 11:00

novoroční bohoslužba

1. 1. v 9:30

novoroční bohoslužba

1. 1. v 8:00

novoroční bohoslužba

 

3. 1. v 15:00

vánoční koncert v kostele

 

5. 1. v 18:00

mše s žehnáním koledníků

7. 1. v 17:30

mše s žehnáním koledníků

6. 1. v 18:00

mše s žehnáním koledníků

9. 1. v 19:00

příprava k biřmování na faře

 

 

16. 1. v 19:00

příprava k biřmování na faře

 

 

20. 1. den

modliteb za bohoslovce

 

 

23. 1. v 19:00

příprava k biřmování na faře

 

 

30. 1. v 19:00

příprava k biřmování na faře

 

 

6. 2. v 19:00

příprava k biřmování na faře

6. 2.

pouť matek

 

 

7. 2. po mši v 9:30

masopust před kostelem

 

10. 2. v 18:00

mše s udílením popelce

11. 2. v 18:00

mše s udílením popelce

 

mše s udílením popelce

13. 2. od 9:00

valentýnské vyrábění na faře

od 19:00 příprava k biřmování

 

 

19. 2. v 19:00

příprava k biřmování na faře

 

 

 

duchovní obnova v kostele

 

 

 

příprava ke svátostem pro děti

 

 

27. 2. v 19:00

příprava k biřmování na faře

 

 

5. 3. v 19:00

příprava k biřmování na faře

 

 

12. 3. v 19:00

příprava k biřmování na faře

 

 

19. 3. v 19:00

příprava k biřmování na faře

 

 

 

24. - 29. 3. Velikonoce

 

 

svaté zpovědi dětí

a první svaté přijímání dětí

 

 

2. 4. v 19:00

příprava k biřmování na faře

 

 

9. 4. v 19:00

příprava k biřmování na faře

 

 

15. 4. v 19:00

příprava k biřmování na faře

 

 

23. 4. od 11:00

Velká Pavlovická překážková hra

 

 

30. 4. v 19:00

příprava k biřmování na faře

 

 

7. 5. v 19:00

příprava před biřmováním

 

 

14. 5. v 19:00

příprava biřmovanců

15. 5.

lidovecké odpoledne rodin

 

20. 5. v 19:00

příprava biřmovanců

24. 5. den

modliteb za bohoslovce

 

29. 5.

slavnost Těla a Krve Páně

29. 5.

slavnost Těla a Krve Páně

29. 5.

slavnost Těla a Krve Páně

 

31. 5.

pouť Navštívení Panny Marie

 

 

4. 6.

lidovecký den dětí

 

fotbalový turnaj ministrantů

10. 6. od 16:00

evropská Noc kostelů

 

 

26. 6. od 12:00

adorační den farnosti

16. 6. od 15:00

adorační den farnosti

27. 6. od 15:00

adorační den farnosti

30. 6.

táborák na konec školního roku

 

 

 

3. 7.

hody

 

společná dovolená

24. 7.

žehnání dopravních prostředků

 

20. - 31. 7.

světový den mládeže v Krakově

 

 

srpen

farní školka

 

 

14. 8.

hody

14. 8.

žehnání bylin a květin

 

10. 9.

táborák na začátek školního roku

 

4. 9. rozárčina pouť u kapličky


 ke stažení 

 

 

Zpět