Pozdravení ctností

10.11.2010 10:15

Buď zdráva, královno - moudrosti,
Pán ať tě chrání spolu s tvou sestrou, svatou a čistou prostotou.
Paní svatá chudobo,
Pán ať tě chrání spolu s tvou sestrou, svatou pokorou.
Paní svatá lásko,
Pán ať tě chrání spolu s tvou sestrou, svatou poslušností.
Přesvaté ctnosti,
vás všechny ať chrání Pán, od něhož pocházíte a z něhož vycházíte.
Není vůbec žádný člověk na celém světě,
který by jednu z vás mohl mít, aniž by předtím nezemřel.
Kdo má jednu a ostatní neuráží, má všechny.
A kdo uráží jednu, nemá žádnou a uráží všechny.
A každá z nich potírá neřesti a hříchy.
Svatá moudrost potírá satana a všechny jeho zlomyslnosti.
Čistá a svatá prostota potírá
všechnu moudrost tohoto světa a moudrost těla.
Svatá chudoba potírá chtivost a lakomství a starosti tohoto světa.
Svatá pokora potírá pýchu a všechny lidi,
kteří jsou ve světě, a podobně i všechno, co je ve světě.
Svatá láska potírá všechna ďábelská a tělesná pokušení
a všechen tělesný strach.
Svatá poslušnost potírá všechnu tělesnou a žádostivou vlastní vůli
a drží své tělo umrtvené k poslušnosti ducha
a k poslušnosti svého bratra,
a [kdo ji má], je poddán a podřízen všem lidem,
kteří jsou na světě,
a dokonce nejen lidem,
ale také všem zvířatům a šelmám,
aby s ním mohli dělat, cokoliv budou chtít,
nakolik jim to bude shůry dáno od Pána.

sv. František z Assisi

Zpět