Přehled akcí v roce 2010 ve farnosti Velké Pavlovice

07.03.2010 15:56

13. 3.

Děkanátní setkání mládeže v Hustopečích

20. 3.

Příležitost k velikonoční svátosti smíření ( 16 – 18 )

27. 3.

Diecézní setkání mládeže v Brně

17. 4.

Setkání vdov na faře s komunitou Emannuel

24. 4.

Pouť dětí a mládeže do Olomouce

1.5.

Svatba Marie Bláhové a Dominika Váhaly v Němčičkách

8.5.

Pouť farnosti na sv. Kopeček u Olomouce

21. 5.

Víkend pro děti a mládež na faře v Těšanech

28. 5.

Noc kostelů

30. 5.

1. sv. přijímání ve farnosti

6. 6.

Oslava Božího Těla – průvod městem

19. 6.

Jáhenské svěcení v Brně (Petr Balát)

26. 6.

Kněžské svěcení v Brně (Petr Košulič)

Zpět