Primiční slavnost v Čejkovicích 10.7.2011

14.06.2011 07:43

 

 Program primiční slavnosti:

 

13:00 průvod kněží, ministrantů a krojovaných od kostela k domu novokněze
13:40 průvod kněží, krojovaných a věřících od domu novokněze na zámeckou zahradu
14:30 primiční mše svatá v zámecké zahradě
16:30 pohoštění pro pozvané v sále Orlovny a na farní zahradě (v případě nepříznivého počasí v sále Sokolovny)

 

  
  
  
  

Zpět