Program chrámového sboru 1.1.2010 10:30 hod

26.12.2009 22:28

Novoroční mše svatá 1.1.2010 v 10:30h

 

Smíšený sbor Laudamus

 

Varhany: Mirka Janů, Ordinárium: K.Bříza, Kantor: Václav Veverka, Žalm: Jan Míchal

Ignác Händel: Česká vánoční mše -  chrámový sbor + varhany Mirka Janů

Prolog - sólo zpěv: Václav Veverka, Jan Míchal, Zobcová flétna: Eliška Veverková

 

10:30h

Prolog:         varhany pedálová prodleva

                   Kristus Pan se narodil - dvojhlasý zpěv

                   varhany modulace do D dur

                   A.Vlk: Narodil se Kristus Pán - chrámový sbor + varhany

Zvonek          

Vstup:             I.Händel: Česká vánoční mše            : 1. Kyrie, 2. Graduale, 3. Credo, 4. Gloria - sbor + varhany

 Ordinárium:    Kyrie: Pane smiluj se - Václav Veverka, lid + varhany

                      Gloria: Sláva na výsostech Bohu … - kněz, lid + varhany

 

Žalm, za svítání:      Žalm č.12 Bože, buď milostiv … - Jan Míchal + varhany

 

Před Evangeliem:       Kancionál č. 224 Tichá noc - lid, sbor + varhany

                                   2 sloky

 Ordinárium po kázání

před přímluvami:        Credo: Věřím v jednoho Boha - Václav Veverka, lid + varhany

Přímluvy

 

 

Obětní průvod:           Kancionál č. 220 Chtíc, aby spal - lid, sbor + varhany

                                   2 sloky

 

Sanctus:             I.Händel: Česká vánoční mše            : Sanctus

- sbor + varhany

 

Pozdvihování:     famfára nebude

Hned po pozdvih.:     Tajemství víry - lid + varhany /ťuknout knězi počáteční tón/

 

Modlitba Páně:           Otče náš… - zpěv lid bez doprovodu varhan                                  

 

Pozdravení pokoje

Ordinárium:          Agnus Dei: Beránku Boží … - lid + varhany

Přijímání:            I.Händel: Česká vánoční mše            : Benedictus, Agnus - sbor + varhany

Jak jsi krásné neviňátko

Veselé vánoční hody

B.Martinů: Co to znamená

K Ježíškovi do Betléma

Byla cesta ušlapaná

 

Závěr:             Kancionál č.201 Narodil se Kristus Pán - sbor, žestě + varhany

Ordinárium: K.Bříza

Zpět