Prožijte Velikonoční svátky s Laudamem

02.04.2015 15:48

Po ukončení doby Vánoční se chrámový sbor Laudamus začal intenzivně připravovat na Velikonoce. Poprvé sbor zazpívá již v pátek při Velkopátečních obřadech. Atmosféru ukřižování, smrti a kříže umocní skladby určené výhradně na tento den. Z opery Lombarďané skladatele Giuseppe Verdiho je to skladba Jeruzaléme: Jeruzaléme, horo, kterou kráčel sám Bůh, země zpitá krví Pána, doveď nás hříšné až pod rajský krov… Od Antonína Tučapského latinské Pater meus – Otče můj do tvých rukou poroučím ducha svého. Dokonáno jest! A od anonymního autora k uctívání Svatého kříže – Lide můj, co učinil jsem tobě…

Velikonoční vigilie se již neobejde bez Aleluja z oratoria Mesiáš od Georga Friedricha Händela a dalších písních plných naděje a radosti.

Na slavnost zmrtvýchvstání Páně se zpívá Velikonoční sekvence, dále Ave verum od Wolfganga Amadea Mozarta. K chrámovému sboru se přidá i žesťové trio. Společně zahrají a zazpívají Bededicat vobis a Aleluja od G.F. Händela. Na závěr zazní Raduj se nebes královno.

Přijďte prožít radost ze zmrtvýchvstalého Krista do kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích. Chrámový sbor Laudamus bude hrát a zpívat jen pro Vás.

 

Pořad bohoslužeb 2.4. – 5.4.

Zelený čtvrtek 19:00

Velký pátek 19:30

Bílá sobota 20:30

Slavnost zmrtvýchvstání Páně

Boží hod velikonoční 10:30

 

Zpět