Rozpis varhaníků a žalmistů – doba postní, Velikonoční, lit. mezidobí (A. D. 2013)

03.03.2013 20:11
Úterý Slavnost Žalmista Varhaník Píseň Ordinárium Poznámka
12.III Úterý 4. postního týdne H. Veverková O. Míchal 307 Bříza  
19.III Slavnost sv. Josefa Š. Veverková Jan Míchal ml. 822, 707 Olejník Gloria
25.III Slavnost Zvěstování Páně H. Veverková O. Míchal 130,106,117 Pololáník Gloria
26.III Úterý Svatého týdne Š. Veverková Jan Míchal ml. 311, 306 Eben  
28.III Zelený čtvrtek V. Veverka Jan Míchal ml. 717,681,712 Bříza 704 - adorace
2.IV Úterý velikonočního oktávu H. Veverková O. Míchal 404, 406 Olejník Gloria
9.IV Úterý 2. velikonočního týdne Š. Veverková Jan Míchal ml. 413 Pololáník  
16.IV Úterý 3. velikonočního týdne H. Veverková O. Míchal 401 Eben  
23.IV Svátek sv. Vojtěcha Š. Veverková Jan Míchal ml. 843/410 Bříza  
Sobota Slavnost  Žalmista  Varhaník Píseň Ordinárium  
9.III 4. neděle postní T. Hanzálková Jan Míchal ml. 309 Olejník  
16.III 5. neděle postní L. Malhocká E. Veverková 322 Pololáník  
23.III Květná neděle Z. Bálková M. Veverková 318,303,315 Eben  
29.III Velký pátek Š. Veverková --- 317 Bříza  
30.III Bílá sobota VŠICHNI E. Vomáčková 401, 407 Olejník  
6.IV 2. neděle velikonoční H. Veverková Jan Míchal ml. 403 Pololáník  
13.IV 3. neděle velikonoční T. Hanzálková E. Veverková 410 Eben  
20.IV 4. neděle velikonoční L. Malhocká E. Vomáčková 405 Bříza  
27.IV 5. neděle velikonoční Z. Bálková M. Veverková 413 Olejník  
Neděle Slavnost Žalmista  Varhaník  Píseň Ordinárium  
10.III 4. neděle postní S. Bílková E. Vomáčková 313 Pololáník  
17.III 5. neděle postní E. Vomáčková M. Veverková 322 Eben  
24.III Květná neděle L. Malhocká E. Veverková 318,303,315 Bříza  
31.III Boží hod velikonoční E. Veverková E. Vomáčková SBOR Olejník  
1.IV Pondělí velikonočního oktávu V. Veverka Jan Míchal ml. 404, 401 Pololáník Gloria
7.IV 2. neděle velikonoční Z. Bálková E. Veverková 413 Eben Neděle Božího milosrdenství
14.IV 3. neděle velikonoční E. Vomáčková M. Veverková 410 Bříza  
21.IV 4. neděle velikonoční S. Bílková Jan Míchal ml. 406 Olejník  
28.IV 5. neděle velikonoční L. Malhocká E. Vomáčková 401 Pololáník  

 

Zpět