Rozpis varhaníků a žalmistů – lit. mezidobí (A. D. 2012)

03.07.2012 21:37
Pátek Slavnost  Žalmista  Varhaník Píseň Ordinárium Poznámka
5.VII Slavnost sv. Cyrila a Metoděje Z. Bálková M. Veverková 829 Bříza  
6. VII Památka sv. Marie Goretti H. Veverková E. Veverková 519 Olejník  
13. VII Pátek 14. týdne v mezidobí H. Bálková  M. Veverková 512, 811 Pololáník  
20. VII Pátek 15. týdne v mezidobí Š. Veverková E. Veverková 728 Eben  
27. VII Památka sv. Gorazda a druhů Z. Bálková E. Vomáčková 828 Bříza  
3. VIII Pátek 17. týdne v mezidobí H. Veverková M. Veverková 517 Olejník  
10. VIII Svátek sv. Vavřince, mučedníka Š. Veverková E. Veverková 518 Pololáník  
17. VIII Pátek 19. týdne v mezidobí H. Bálková E. Vomáčková 523 Eben  
24. VIII Svátek sv. Bartoloměje, apoštola Z. Bálková E. Veverková 827 Bříza  
Sobota Slavnost  Žalmista  Varhaník Píseň Ordinárium Poznámka
7. VII 14. neděle v mezidobí T. Hanzálková E. Veverková 702 Eben  
14. VII 15. neděle v mezidobí L. Malhocká M. Veverková 708 Bříza  
21. VII 16. neděle v mezidobí Z. Bálková E. Vomáčková 843 Olejník  
28. VII 17. neděle v mezidobí Š. Veverková E. Veverková 523 Pololáník  
4. VIII 18. neděle v mezidobí T. Hanzálková M. Veverková 717 Eben Sv. Jan Maria Vianey
11. VIII 19. neděle v mezidobí L. Malhocká E. Vomáčková 710,928 Bříza Památka sv. Kláry
18. VIII Slavnost Nanebevzetí Panny Marie Z. Bálková E. Veverková  804, 727 Olejník  
25. VIII 21. neděle v mezidobí Š. Veverková E. Vomáčková 517 Pololáník  
1. IX 22. neděle v mezidobí T. Hanzálková Jan Míchal ml. 512 Eben  
Neděle Slavnost Žalmista  Varhaník  Píseň Ordinárium Poznámka
8. VII 14. neděle v mezidobí L. Malhocká M. Veverková 711, 828 Pololáník  
15. VII 15. neděle v mezidobí V. Veverka E. Veverková 519 Eben  
22. VII 16. neděle v mezidobí E. Veverková Jan Míchal ml. 843, 824 Bříza 824 – na závěr!
29. VII 17. neděle v mezidobí J. Míchal E. Vomáčková 523, 701 Olejník Památka sv. Marty
5. VIII 18. neděle v mezidobí L. Malhocká M. Veverková 710, 801 Pololáník Posvěcení Římské baziliky PM
12. VIII 19. neděle v mezidobí S. Bílková E. Veverková 717,712 Eben  
19. VIII Slavnost Nanebevzetí Panny Marie E. Veverková E. Vomáčková  SBOR Bříza Hody
26. VIII 21. neděle v mezidobí V. Veverka E. Vomáčková 709 Olejník  
2. IX 22. neděle v mezidobí E. Vomáčková  Jan Míchal ml. 516 Pololáník  

 

Zpět