Rozpis varhaníků a žalmistů na velikonoční dobu roku 2011

22.04.2011 07:39

 

Úterý Slavnost  Žalmista  Varhaník Píseň Ordinárium
3.5. Svátek sv. Filipa a Jakuba H. Veverková Jan Míchal ml. 827 Bříza
10.5. Úterý po 3. neděli velikonoční H. Bálková Jan Míchal ml. 410, 407 Olejník
17.5. Úterý po 4. neděli velikonoční Štěpánka V. Jan Míchal ml. 406, 407 Pololáník
24.5. Úterý po 5. neděli velikonoční H. Veverková Jan Míchal ml. 404, 407 Eben
31.5. Svátek Navštívení Panny Marie H. Bálková Jan Míchal ml. 801 Bříza
7.6. Úterý po 7. neděli velikonoční Štěpánka V. Jan Míchal ml. 422 Olejník
14.6. Úterý 11. týdne v mezidobí H. Veverková Jan Míchal ml. 523 Pololáník
21.6. Památka sv. Aloise Gonzagy H. Bálková Jan Míchal ml. 840 Eben
28.6. Památka sv. Ireneje Štěpánka V. Jan Míchal ml. 843 Bříza
Sobota Slavnost  Žalmista  Varhaník Píseň Ordinárium
7.5. 3. neděle velikonoční T. Hanzálková E. Vomáčková 410, 407 Olejník
14.5. 4. neděle velikonoční L. Malhocká M. Veverková 401, 407 Pololáník
21.5. 5. neděle velikonoční E. Vomáčková E. Veverková 404, 407 Eben
28.5. 6. neděle velikonoční Z. Bálková E. Vomáčková 413, 407 Bříza
4.6. Slavnost Nanebevstoupení Páně T. Hanzálková M. Veverková 415, 422 Olejník
11.6. Slavnost Seslání Ducha svatého L. Malhocká E. Veverková 421,422,407 Pololáník
18.6. Slavnost Nejsvětější Trojice Z. Bálková E. Vomáčková 512 Eben
25.6. Slavnost Těla a Krve Páně E. Vomáčková M. Veverková 710 Bříza
2.7. Památka Neposkvrněného Srdce T. Hanzálková E. Veverková 804 Olejník
Neděle Slavnost Žalmista  Varhaník  Píseň Ordinárium
1.5. 2. neděle velikonoční J. Míchal M. Veverková 413, 407 Pololáník
8.5. 3. neděle velikonoční L. Malhocká Jan Míchal ml. 410, 407 Eben
15.5. 4. neděle velikonoční S. Bílková E. Vomáčková 404, 407 Bříza
22.5. 5. neděle velikonoční V. Veverka M. Veverková 413, 407 Olejník
29.5. 6. neděle velikonoční E. Vomáčková E. Veverková 401, 407 Pololáník
5.6. Slavnost Nanebevstoupení Páně E. Veverková Jan Míchal ml. 415, 422 Eben
12.6. Slavnost Seslání Ducha svatého J. Míchal M. Veverková 421,422,407 Bříza
19.6. Slavnost Nejsvětější Trojice L. Malhocká E. Veverková 512 Olejník
26.6. Slavnost Těla a Krve Páně S. Bílková E. Vomáčková 710,704,932 Pololáník
Zpět