Sbírka na pomoc obětem zemětřesení na Haiti

19.01.2010 08:23


Na základě souhlasu všech diecézních biskupů předseda České
biskupské konference, Mons. Jan Graubner, vyhlásil na neděli 24.
ledna 2010 celonárodní kostelní sbírku
na pomoc oběhem zemětřesení
na Haity.

Prostředky získané ze sbírky budou poukázány na konta biskupství
a následně přímo na sbírkové konto České katolické charity.

DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC!

Zpět