Setkání vdov na faře

12.04.2010 16:14

V sobotu 17. dubna 2010 bude na faře setkání vdov a vdovců pořádané komunitou Emanuel. „Je těžké žít sám.“ „Nedávno umřel můj manžel.“ Tyto věty můžeme často slyšet kolem sebe. Proto Farnost Velké Pavlovice připravila pro vdovya vdovce tento

  

Program setkání:

10.00                 chvály

10.30 – 12.00    přednáška a adorace

12.00 – 13.00    oběd

13.00 – 14.30    přednáška a adorace

14.30 - 15.30     přestávka na kávu

15.30 – 17.30    sdílení ve skupinkách,

                 přímluvná modlitba

18.00   mše svatá

 

pozvánka              program

 

Zpět