Slavnost Těla a krve Páně ve Velkých Pavlovicích

10.06.2015 19:14

Slavnost Těla a krve Páně, dříve zvaná Boží Tělo, je specifická pro katolickou církev, neboť se začala slavit, aby se zdůraznila reálná přítomnost Ježíše Krista, a to jednak v jeho Božství, tak v jeho lidství v Eucharistii - Nejsvětější svátosti, neboť dle nauky katolických a pravoslavných křesťanů Tělo Páně je proměněná hostie a krev je proměněné víno.

Průvod Božího Těla se koná proto, abychom vyznali svou víru, že Pán Ježíš je přítomen ve svaté hostii, a také abychom mu slavně poděkovali, že mezi námi osobně přebývá. Pro slavnost je typické podávání přijímání věřícím pod obojí.

Slavnost Těla a krve Páně zvanou Boží Tělo, oslavili farníci z Velkých Pavlovicv neděli 7. června. Průvod bývá spojen se žehnáním městu Nejsvětější svátostí. Po mši svaté se vydal z kostela Nanebevzetí Panny Marie slavnostní průvod v čele s farářem P. ThLic. Markem Kardaczyńskim, družičkami a krojovanými, který přešel za doprovodu dechové kapely od kostela Nanebevzetí Panny Marie ke čtyřem oltářům na ulici Hlavní. Díky nádhernému slunečnému počasí se tato oslava vydařila.

 

Zpět