Služebník Boží Jan Bula

26.07.2010 09:48

   R. D. Jan Bula byl knězem nezákonně odsouzeným k trestu smrti roku 1951 v procesu souvisejícím s „případem Babice“, na jaře následujícího roku byl ve věku nedožitých 32 let popraven. V době komunistické totality nebylo pochopitelně možné zahájit jeho kanonizační řízení, a proto se tak mohlo stát až po více než 30 letech od jeho smrti (řízení nemůže být zahájeno dříve než pět let po smrti dané osoby a nemělo by být zahájeno později než za 30 let, pokud k tomu ovšem nejsou spravedlivé důvody). Soukromými osobami však byl již dříve považován za mučedníka víry. Po pádu komunistické totality byl Jan Bula roku 1990 občanským soudem rehabilitován.

   Iniciativa k zahájení beatifikačního řízení Jana Buly vzešla přímo z Biskupství brněnského. V brněnské diecézi byly uskutečněny odpovídající přípravné kroky vedoucí k zahájení šetření. Čeští a moravští biskupové vyjádřili 8. října 2003 na svém 52. plenárním zasedání jednomyslně souhlas se zahájením beatifikačního řízení kněze-mučedníka Jana Buly. Kongregace pro záležitosti svatých udělila  24. ledna 2004 nihil obstat, čímž vyjádřila, že ze strany Svatého stolce nejsou žádné námitky. Řízení tak mohlo být zahájeno. Stalo se tak prvním zasedáním (sessio) 25. března 2004 na Biskupství brněnském za přítomnosti diecézního biskupa, biskupského delegáta, ochránce spravedlnosti, postulátora a notářů. 

   Do současné doby byly postupně prostudovány prameny dokumentující život Jana Buly z archivů nejrůznějších institucí. Současně byly provedeny téměř dvě desítky výslechů svědků a pamětníků. Je zřejmé, že studium života a okolností smrti Jana Buly popraveného v 50. letech 20. století je o to obtížnější, že je nezbytné pracovat často s prameny, které obsahují mnoho nepravdivých skutečností, polopravd i vyložených lží. Je proto nutné užít v největší možné míře kritického přístupu.

V sekci Různé naleznete modlitbu za p. Jana Bulu

 více na https://www.kanonizace.biskupstvi.cz/

 

Zpět