SVÁTEK UDĚLENÍ PRVNÍ EUCHARISTIE PRO DĚTI Z VELKÝCH PAVLOVIC

21.06.2011 07:04

Stejně jako v občanské společnosti přijímají děti postupně odpovědnost za svoje činy, tak i křesťané přijetím svátosti eucharistie (prvního svatého přijímání) získávají formálně schopnost rozlišovat správné a špatné jednání. V dnešní církvi je Eucharistie jednou ze sedmi svátostí a je vnímána jako svátost díkůvzdání. Může ji udílet biskup nebo kněz. Tuto svátost může přijmout každý pokřtěný člověk, který nemá na svědomí těžký hřích. V římsko-katolické církvi se ale uznává tradice prvního svatého přijímání, kde všechny děti z farnosti, které jsou starší minimálně 6 let, společně přijmou Tělo Kristovo.

Ve velkopavlovické farnosti je tradicí udělovat první eucharistii dětem navštěvující 3. ročník základní školy. Třetí červnovou neděli (19.6.) přijalo tuto svátost pod vedením P. Mgr. Petra Papouška osm dětí z Velkých Pavlovic. Kostel byl slavnostně a harmonicky vyzdoben v bílé barvě, která je symbolem dětské čistoty, stejně jako bílé slavnostní šaty děvčat a rovněž bílé košile chlapců. Celou slavnost provázel zpěv schóly Boží Děcka.

Zleva: Matyáš Fůkal, Eliška Bálková, Matěj Klementa, Simona Hasilová, P. Mgr. Petr Papoušek, Lucie Kýnická, Štěpán Prokeš, Lucie Tajovská, Kamil Franc

Zpět