Svatohubertská mše

22.09.2011 10:39

 

K poctě české myslivosti, přírody a za živé i zemřelé myslivce a lesníky bude v kostele nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích sloužena

 

tradiční troubená Svatohubertská mše svatá

v sobotu 29. října 2011  18.00 hod.

 

Na lesnice zatroubí trubači Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.

Zpět