Tříkrálová sbírka 2014

03.01.2014 11:37

Ve dnech 1. až 14. ledna 2014 proběhne v celé České republice již čtrnáctá charitativní Tříkrálová sbírka. I ve Velkých Pavlovicích ve dnech 4. a 5. ledna budou chodit malí koledníci v doprovodu dospělé zodpovědné osoby dům od domu, zpívat koledy a vybírat do zapečetěných pokladniček vámi darované finanční příspěvky.

 Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Předem děkujeme za Vaše dary a za vlídné přijetí koledníků!

 

 

 

 

Zpět