Tříkrálová sbírka

05.01.2010 14:04

Vážení přátelé, již od pátku do neděle tohoto týdne (8. až 10. ledna 2010) proběhne jako v téměř všech městech a vesničkách po celé České republice i ve Velkých Pavlovicích jubilejní desátý ročních charitativní TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY.

U Vašich dveří se objeví tříkráloví koledníci, kteří budou v doprovodu dospělé osoby a za zpěvu koled vybírat do pokladniček finanční dary pro tuto sbírku pořádanou Českou katolickou charitou.

V našem okrese pořádá sbírku jako každoročně Oblastní charita Břeclav. Svým příspěvkem do tříkrálové pokladničky mohou dárci pozitivně ovlivnit osudy těch nejpotřebnějších. Výtěžek je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně znevýhodněným skupinám. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární a rozvojovou pomoc do zahraničí.

 

Koledníci Vám předem děkují za vlídné přijetí a dary!

 

 

 

Zpět