Úžasná duchovní obnova

03.04.2014 08:19

Sobota 29.3.2014 byla pro nás vyjímečným dnem. Nejenom tím, že bylo krásné počasí, které lákalo k práci na zahrádce, poli, ve vinohradě nebo k procházce. Ale pro skalní věřící naší farnosti tím, že se vydali do našeho kostela Nanebevzetí Panny Marie na postní duchovní obnovu s českobudějovických světícím biskupem Pavlem Posádem. Ocenili tak jeho snahu, že z takové dálky přijel do naší malé moravské farnosti, aby nám předal Boží slovo. Byl úžasný nejen tím, že se nenechal odradit malou skupinou posluchačů, ale hlavně tím, co přednášel.

Na téma „Víra, která přemáhá svět“ přednášel téměř 3 hodiny. Pro ty, kterým to nevyšlo, vybíráme alespoň pár hlavních myšlenek:

Víra v Boha není, že se naučím katechismus. Víra je osobní úkon – svobodná odpověď člověka na Boží volání. On vyvolil nás. Není to naše zásluha. Bůh je první, kdo jedná.

Otcem víry byl Abraham. Poslechl Boha, vystěhoval se ze své země a šel do země zaslíbené. Šel do neznáma, nevěděl kam jde. Bůh ho vedl. Přes temnotu, která ho obklopovala, mu svítilo malým plamínkem jeho zaslíbení. Dostal zaslíbení, ale stále se nic nedělo. Dostal požehnání, které nebylo vidět. Ale on věřil a hlavně důvěřoval Hospodinu.

I nás Bůh vede. Víra z nás činí poutníky na této zemi. I nám na této pouti svítí zaslíbení. Zaslíbení věčného života. Bůh je živý, Bůh je všemohoucí, Bůh je spása. Otevírá nám budoucnost plnou světla. To pro nás vykonal Kristus.

Dalším člověkem velké víry byla Panna Maria. Maria je skutečnou věřící ženou. Její víra rozvázala uzel hříchu. Uzel vzniklý neposlušností Evy byl rozvázán poslušností Marie. Její víra dala Pánu Ježíši jeho lidské tělo. Bůh nechtěl přijít na svět přes naši svobodu. Ona nemusela souhlasit. Mohla váhat, mohla odmítnout.

To, co nastalo u Panny Marie, to se v duchovní rovině děje u každného z nás. Věřit v Krista znamená poskytnout mu svoje tělo. Být nástrojem Boha. Každý věřící má být druhý Kristus. Atd, atd, atd...

Jedna velká myšlenka za druhou. A nechybělo ani pár vtipů, kterými nás pan biskup obveselil. Není tady prostor na celou přednášku. Ale těchto pár vět by nás mohlo posílita povzbudit v této postní době na cestě za Kristem.

Korunou sobotní obnovy byla mše svatá, kterou pan biskup sloužil. Jeho procítěná gesta a slova nám byla důkazem, že je člověkem na svém místě a Kristus je nejhlavnější osobou jeho života. A toto poselství předával i nám. Atmosféra mše svaté byla prostoupena pokojem a radostí, které tak naplnily i naše srdce. Nechyběla z jeho úst ani slova potěšení a povzbuzení, která tak všichni do našich životů  potřebujeme. Rozloučil se s námi velmi srdečně a udělil nám své biskupské požehnání.

Tato duchovní obnova byla pro nás velmi obohacující. Mohli jsme se tak připravit na Velikonoce nejenom tím, že máme umyty všechny okna, upravenou zahrádku a napečeno cukroví, ale připravit tak svoji duši a srdce na ten Velký svátek a zázrak Ježíšova Vzkříšení. Vždyť to je jádro evangelia – radostné zvěsti, kterou by měl šířit každý křesťan.

Děkujeme otci Markovi, že pro nás pozval tak vzácného a vyjímečného hosta a člověka jako je otec biskup Pavel Posád. Přejeme oběma hojnost Božího požehnání a darů Ducha Svatého do jejich náročné duchovní služby.

vděční farníci

 

Zpět