V. brněnské bioetické dny

28.04.2013 13:41

Hippokrates, Rada pro bioetiku ČBK, Biskupství brněnské, Brněnská akademie třetího věku, Moravskoslezská křesťanská akademie, Diecézní Charita Brno, a další instituce

pořádají ve dnech 3. a 4. května 2013 mezinárodní konferenci

V. brněnské bioetické dny

OCHRANA ŽIVOTA

 

Pátek 3.5.2013  13:00-17:00
Neplodné manželství, plánované rodičovství a etika

Encyklika Humanae vitae v historii a dnes
Doc. Josef Beneš, Th.D.
Biskupství brněnské

Neplodné manželství jako problém medicínský a etický
MUDr. Ivan Wallenfels
Gynekologická ordinace Gianna, Žilina, SR

Otevřenost životu a plánované rodičovství dnes
MUDr. Helena Šiprová
Endokrinologická ambulance II. interní kliniky Fakultní nemocnice v Brně, Pekařská

 

Sobota 4.5.2013  10:00-13:00
Ochrana počínajícího lidského života jako výzva

Lidský život je třeba chránit již před narozením
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle
biskup brněnský

Ochrana lidského života a Evropská unie
MUDr. Anna Záborská
poslankyně Evropského parlamentu

Mýty a pravda o farmakologickém potratu
Prof. MUDr. Květoslav Šipr, CSc.
Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc

Hormonální antikoncepce a etika
PharmDr. Jozef Laurinec, Ph.D.
Lékárna Karmel, Trstená, SR

Embryo jako lidská osoba z pohledu embryologa
Doc. MUDr. Petr Hach, CSc.
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Polední přestávka 13:00–14:00

14:00 – 16:30
Biologické, právní a sociální aspekty ochrany lidského života

Morální status lidského embrya
Dr. David Černý
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Umělý potrat jako aktuální etický problém
PhDr. Jiří Stodola
Masarykova univerzita

Poskytování zdravotnických služeb a výhrada svědomí
Mgr. Stanislav Hykyš
Advokátní kancelář, Pardubice

 

Sociální práce a ochrana života. Příklady z praxe, výměna zkušeností
Panelová diskuse u kulatého stolu

Členové panelu:

Doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D., Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno

Mgr. Ing. Eva Vondráková, Občanské sdružení Na počátku, Brno

Mgr. Jiřina Večeřová, Dům léčby bolesti s hospicem, Rajhrad u Brna

         a zástupci dalších neziskových společností

Od 13:00 hod. proběhne paralelně valná hromada občanského sdružení Lékárníci pro život. Úvodní sdělení Mgr. Jaroslav Duda.

Diskuse a závěr konference

Česká asociace sester zařadila konferenci do kreditního systému vzdělávání pro profese všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotní laborant, farmaceutický asistent a zdravotně-sociální pracovník. Kreditní hodnocení: 8 bodů. Potvrzení s potřebnými údaji bude vystaveno všem, kteří o ně předem požádají.

Koordinátor konference prof. MUDr. Květoslav Šipr, CSc.

 

Přihlášky se zasílají na elektronickou adresu: prihlasky@bioetika.cz.

Účastnický poplatek zahrnuje také Sborník sylabů přednášek a při platbě do 30. 4. 2013 činí  250 Kč, později 300,- Kč, a lze jej uhradit bankovním převodem.

Podrobnější informace na elektronické bioetika@bioetika.cz, případně na tel. 548 527 262.        

Konference se koná na Fakultě sociálních studií MU, Brno, Joštova 10, 3. posch, sál P31. Registrace v pátek 3. 5. 2013 od 13:00, v sobotu 4. 5. od 9:00.

Pontifikální mše sv. pro účastníky konference se koná v pátek 3. 5. 2013 v 17.30 v katedrále sv. Petra a Pavla. Liturgii předsedá brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle, homilii přednese generální vikář Mons. Jiří Mikulášek. Svatomichalskou gregoriánsku scholu řídí RNDr. Josef Gerbrich.

Ubytování zajišťuje Via Petrov, Jiří Mihola,

elektronická adresa viapetrov@viapetrov.cz, telefon 728 326 799.

Zpět