Výlet nejen do DEBLÍNA

05.02.2013 18:48

Orel jednota Velké Pavlovice vás srdečně zve na výlet...
Cílovou zastávkou našeho putování bude

DEBLÍN – působiště bývalého
místního faráře otce Petra Papouška

Sobota 2. března 2013

 

Program výletu:

  • 8.30 hod. - sraz u Městského úřadu ve Velkých Pavlovicích
  • 10.00 hod. - prohlídka pivovaru ČERNÁ HORA s ochutnávkou
    (pivovar nabízí i limonády vlastní výroby a následně možný společný oběd za zvýhodněnou cenu)
  • 13.00 hod. - Předklášteří – Porta Coeli, prohlídka kláštera
  • 14.30 hod. - Setkání s otcem Petrem Papouškem – prohlídka kostela Křoví
  • 15.15 hod. - Deblín – kostel – prohlídka
  • 16.00 hod. - společná mše svatá společně s deblínskými farníky
  • 16.30 hod. - posezení na deblínské faře s otcem Petrem – vezměte s sebou prosím nějaký „proviant“ na stůl
  • 19.00 hod. – odjezd domů

 

Cena výletu na osobu je 220,- Kč, členové scholy „Boží děcka“ zdarma

Přihlaste se nejlépe do 16. února 2013 na telefonních číslech:
721 779 571 - Petr Mikulica nebo 606 685 594 - Martin Prokeš.

Rovněž se na uvedených číslech můžete dále o akci informovat.

 

Těšíme se na Váš zájem a hojnou účast!

 

 

Zpět