Výsledek Tříkrálové sbírky

11.01.2012 19:45

Dobročinná Tříkrálová sbírka patří již 12 let mezi nejdůvěryhodnější a nejvýnosnější sbírky pro sociálně potřebné v České republice. Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradici tříkrálových koledníků, předávajících radostnou zvěst o Bohu, který se nám skrze Kristovo narození stal blízkým a miluje všechny lidi.

Tříkráloví koledníci putují dům od domu a přitom prosí o dar na pomoc lidem v nouzi. Koledníci Charity vybírají finanční příspěvky do úředně zapečetěné kasičky opatřené charitním logem a obdarovávají dárce drobnou pozorností – cukříky a kalendáříky. Vedoucí skupinky je vybaven průkazem koledníka. Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí.

...štěstí, zdraví vinšujem vám a jiné koledy zpívalo ve Velkých Pavlovicích na 20 mladých Kašparů, Melicharů a Baltazarů.

Úředně zapečetěné kasičky na MÚ otevřeli a obnos spočítali Jana Prokešová a Věra Ševčíková v přitomnosti místostarosty Velkých Pavlovic Ing. Zdeňka Karbra.

 

Všem dárcům srdečné a upřimné Pán Bůh zaplať.

 

 

Zpět