Zásvětná modlitba

29.05.2014 16:22Maria, Matko má, Královno,
tobě se úplně obětuji.
Na důkaz své oddanosti,
zasvěcuji ti dnes své uši, svá ústa,
své srdce, sebe samého docela.
Protože náležím tobě, dobrá Matko,
chraň, vychovávej a používej mne.
Jsem tvé dítě a tvé vlastnictví.

Amen.

 

 


 

 

 

 

 

Zpět