O farnosti a kostele

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

farář:   PaedDr. Marek Slatinský

Hlavní 88/153, 691 06 Vel ké Pavlovice 
mobil: 736 52 92 22
e-mail:  slatinsky@seznam.cz 


Naši farnost naleznete na jižní Moravě v okrese Břeclav. Farnost je součástí brněnského biskupství.
Ve své správě má tři farnosti - Velké Pavlovice, Němčičky a Horní Bojanovice.

Velkopavlovičtí faráři od roku 1686:

 • P. Petr František Krnáček (1686-1695)
 • P. Stanislav rytíř Kopinský (1696-1700)
 • P. Jiří Komosný (1700-1725) - pavlovský rodák, založil farní matriky
 • P. Gottfried Kryštof Gärtner (1726-1740)
 • P. Bernart Kurweil (1741-1772)
 • P. Jan Vrána (1772-1798)
 • P. Matyáš Schenk (1798-1813)
 • P. František Sobota (1813-1823)
 • P. Jan Čupík (1824-1825)
 • P. Bernard Stehno (1825-1870)
 • P. Karel Zelinka (1870-1873)
 • P. Antonín Němec (1873-1875)
 • P. Bartoloměj Špatina (1875-1902)
 • P. Josef HANÁK (1902 - 1910)
 • P. Tomáš PEKAŘ (1911 - 1917)
 • P. Josef SÜSSMAYER (1917 - 1941)
 • P. František STEHLÍK (1941)
 • P. Alois HROCH (1941 - 1970)
 • P. Ondřej DAMBORSKÝ (1970 - 1984)
 • P. Antonín STŘELEC (1984 - 2003)
 • P. Jan PILER (2003-3 měsice)
 • P. Petr PAPOUŠEK (2003-2011)
 •  P. ThLic. Marek KARDACZYŃSKI (2011-2015)
 • P. PaedDr. Marek Slatinský (v současnosti)

 

Historie velkopavlovického kostela Nanebevzetí Panny Marie

     Původně zde ovšem stával kostel sv. Kateřiny postavený až v roce 1592. Kostel byl velmi malý, asi třetina nynějšího. V roce 1606 je zmínka o prvním faráři, který přišel z Bořetic. Jeho jméno se bohužel nedochovalo. Kostel byl v době třicetileté války poničen. Nynější Kostel Nanebevzetí Panny Marie je ryze barokní stavba. Byl vystaven ve druhé plovině 17. století hrabětem Fridrichem z Oppersdorfu, který byl horlivým katolíkem. Kostel postrádal věž se zvony. Stará zvonice se tehdy nacházela přímo u fary.

V druhé polovině 19. století byl vypracován nový projekt na stavbu kostelní věže s přilehlým schodištěm a pořízen boční oltář sv. Cyrila a Metoděje. Do věže bylo pořízeno celkem pět zvonů, které byly za první světové války zrekvírovány. Nové zvony byly pořízeny v roce 1927 a v tomto roce byl do kostela zaveden elektrický proud. V roce 1921 byly do kostela pořízeny varhany. Po druhé světové válce byly zvony napojeny na elektrický proud. Věž byla osazena ciferníky a byl pořízen hodinový stroj. Ve druhé polovině 20. století probíhaly menší rekostrukce kostela jako je oprava fasády a zdvojení oken. V roce 1993 a 1994 byla provedena generální oprava věže a fasády.

Oltářní obraz Nanebevzetí Panny Marie je kopií obrazu slavného italského mistra Domenicheniho. Z druhé poloviny 18. století je kazatelna, křtitelnice a dva boční oltáře sv. Barbory a sv. Václava, dále i sochy  Piety a sv. Jana Nepomuckého před kostelem. Od roku 2003 proběhla přístavba dvou nových částí kostela, které slouží jako zákristie a místnost pro matky s dětmi. Z původní zákristie bylo vytvořeno sociální zařízení. Hodnota této přístavby činila cca 1.500.000,- Kč a byla financována z darů věřících.

V letech 2009 a 2010 byla ve dvou etapách provedena generální oprava střechy kostela, která obnášela opravu dřevěných konstrukcí krovu, výměnu střešní krytiny a drobné zednické a klempířské práce. Celkové náklady na opravu činily cca 3 mil. Kč. Oprava byla financována převážně z darů věřících a část nákladů kryly dotace z ministerstva kultury, jihomoravského kraje a příspěvek města Velké Pavlovice.