Rok 2004

 

  • první sv.přijímání v roce 2004

 

  • vznik farní rady

 

  • svěcení mladých vín