Různé

Křížová cesta o nemoci

24.03.2017 14:03
  klikni na obrázek  

Krátká křížová cesta

22.03.2017 16:28
klikni na obrázek

Křížová cesta pro děti

05.03.2017 10:40
Lidé jakoby zapomněli, že je má Pán Ježíš rád a začali na něj před Pilátovým soudem žalovat a vymýšlet různé lži. Proto by nebylo pěkné, kdybychom si i my o jiných vymýšleli to, co není žádná pravda. Pán Ježíš dostal těžký kříž a nesl ho. I my umíme nosit rázné věci: mamince nákup, tatínkovi...

Křížová cesta pro spěchající

05.03.2017 10:38
Pane, odpusť mi, že jsem neměl čas zúčastnit se křížové cesty Tvé i mých bližních. Byl jsem jako Pilát. Ptal jsem se, co je pravda, ale neměl jsem čas se nad tím zastavit a zamyslet. Vykročil jsi na křížovou cestu, Ježíši. Byl před tebou asi kilometr. S takovým břemenem to trvalo snad hodinu....

XXII - Popelka nazaretská (Václav Renč)

20.03.2016 09:00
  Po Galileji, po Judeji denně se velké divy dějí. Kamkoli vkročí božský Pán, jen promluví, a hned je všady jak dobrý pastýř svými stády zástupy lidí obsypán. I chtějí stále nové divy. Ti nejsou již tak trpěliví, Popelko tichá, jak jsi ty. Je-li Syn Boží dán jim k spáse, ať zde je spasí, v...

Velikonoční triduum

20.03.2016 08:00
Zelený čtvrtek Je to den, kdy si připomínáme ustanovení tajemství eucharistie. Ježíš umývá apoštolům nohy, modlí se v Getsemanské zahradě… Zelená barva se v pojmenování prvního dne velikonočního tridua objevuje pouze v češtině, slovenštině a němčině. Přitom v češtině je doložen až od 15....

Popeleční středa, půst

07.02.2016 11:39
  Popeleční středou vstupují věřící do čtyřicetidenního postního období, jehož smyslem je duchovní očista člověka. Začátek postního období byl v 6. či 7. století přeložen ze 6. neděle před Velikonocemi na předcházející středu, protože neděle není chápána jako postní den. Již od konce 11....

Modlitba papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství

09.12.2015 08:11
Pane Ježíši Kriste, učil jsi nás být milosrdnými, jako je milosrdný nebeský Otec, a řekl jsi nám, že kdo vidí tebe, vidí Otce. Ukaž nám svou tvář a budeme spaseni. Tvůj láskyplný pohled osvobodil Zachea a Matouše z otročení penězům, cizoložnici a Marii Magdalénu od hledání štěstí jen ve stvořených...

Papež: Používat Boží jméno k ospravedlňování násilí je rouhání

15.11.2015 18:05
Papež František dnes (15. listopadu 2015) při nedělní modlitbě Anděl Páně znovu vyjádřil svůj zármutek nad pátečními teroristickými útoky v Paříži. Tyto činy odsoudil jako potupu důstojnosti člověka a používání Božího jména k jejich ospravedlnění označil za rouhání.  Drazí...

Nevěřím v Boha

15.11.2015 18:02
Krátce po sametové revoluci, někdy v roce 1990, zaznělo v jednom z brněnských kostelů kázání, které mladý kněz začal provokativně slovy: „Nevěřím v Boha…“ Poté do napjatého ticha pokračovalo vysvětlení, v jakého Boha to kazatel vlastně nevěří: Nevěřím v Boha… který...