Video farníci

Zde se nacházejí videoreportáže, které na farní stránky poskytli farníci, kterým za jejich ochotu velmi děkujeme.