Novoroční koncert 2.1.2011

Video Vám přiblíží nádherný novoroční koncert, který se uskutečnil v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Velkopavlovická farnost a Město Velké Pavlovice uspořádaly koncert, na kterém vystoupil chrámový sbor a orchestr z velkomoravských Mikulčic a chrámový sbor Laudamus z Velkých Pavlovic pod vedením dirigenta Mgr. Jana Kosíka.

Žesťový sextet Express brass sestavený z pedagogů a studentů Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži zahrál několik barokních skladeb a své vystoupení zakončil směsí koled z celého světa. Stěžejním bodem programu bylo provedení České mše vánoční Jakuba Jana Ryby.