Oprava varhan

Kostelní varhany v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích slouží především za účelem doprovodu liturgie. Varhany byly postaveny firmou Vojtěcha Káše v roce 1921 a v minulosti byly již dvakrát opravovány, v letech 1957 a 1975.

K 90. výročí pořízení původních varhan se farnost rozhodla provést jejich běžnou opravu spojenou s vyčištěním. Tato oprava odstranila různorodé vady a poruchy vzniklé na varhanách. Jednalo se o napravení závad tak, aby mohl být nástroj nadále plnohodnotně užíván.

Rozpočet opravy byl vyčíslen částkou 120.000,- Kč přičemž  Město Velké Pavlovice přispělo částkou 50.000,- Kč. Opravu varhan provedla odborná firma Stehlík z Rohatce.

Jako jedna z prvých si zahrála na opravených varhanách posluchačka Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži a zároveň varhanička velkopavlovického kostela Eliška Vomáčková. Pod jejíma rukama zaznělo kostelní lodí nádherné a jímavé Preludium.

Miroslav Grégr