Rok 2010

Prezentovaná videa:

  • Svěcení mladých vín 2010
  • EUCHARISTIE
  • Slavnost Těla a Krve Páně 6.6.2010
  • Noc kostelů 2010
  • Proč se staví v máji ozdobné májky
  • Setkání vdov na faře 17.4.2010
  • Velikonoce 2010
  • Chrámový sbor Laudamus
  • Desátá Tříkrálová sbírka