Svatohubertská mše 2013

Stalo se již tradicí, že velkopavlovičtí myslivci opět uspořádali, tentokrát již popáté Svatohubertskou mši svatou, která se uskutečnila tuto sobotu, dne 26. října 2013. Mše je sloužena k poctě české myslivosti a za živé i zemřelé lesníky a myslivce. Mši celebroval místní farář P.ThLic. Marek Kardaczyński. Na lesnice již tradičně troubili trubači Školního lesního podniku Křtiny.

Letos přidali své vystoupení před kostelem, kdy prezentovali jednotlivá troubení používaná při lovech a po lovu jelena, divočáka či honech. Toto představení se setkalo s velkým obdivem a potleskem v průběhu i na závěr.

Michal Grůza

 

Videodokument ze slavnostní troubené a zpívané Svatohubertské mše svaté v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích je z dílny VIDEOSTUDIO GRÉGR Velké Pavlovice.